Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Penguins/Պինգվիններ


Տեսանյութը անգլերենից հայերեն թարգմանել է

Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորող Գարիկ Մկրտչյանը:

Five Facts About Hummingbirds/Հինգ փաստ Կոլիբրիների մասին

1.Hummingbird is the smallest bird in the world./Կոլիբրին համարվում է աշխարհի ամենափոքր թռչունը:

2.There are almost 330 species of Hummingbirds./Գոյություն ունի կոլիբրիների ավելի քան 330 տեսակ:

3.There are small and big species of Hummingbirds. The big one is called Huge Hummingbird which has 21,6 cm length. The small Hummingbird is called Bumblebee which has 2g weight and 7cm length./Գոյություն ունեն կոլիբրիների մեծ և փոքր տեսակներ: Մեծ տեսակը կոչվում է հսկայական կոլիբրի, որն ունի 21,6 սմ. Երկարություն: Իսկ փոքր տեսակը կոչվում է կոլիբրի իշամեղու, որն ունի 2գ.կշիռ և 7սմ. Երկարություն:

4.Hummingbirds have American origin./Կոլիբրիները ունեն ամերիկյան ծագում:

5.Hummingbirds are the only birds which can fly backwards./Կոլիբրիները միակ թռչուններն են, որոնք կարող են հետ թռչել:

Աղբյուրը

Նյութը պատրաստեց Արարատի մարզ, գյուղ

Արբաթի միջն. դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորող Լիանա Արամայիսյանը

Bald Eagles

The video film is translated into Armenian by Stepan Iloyan, 5th grade student.

Տեսանյութը հայերեն թարգմանել է Ստեփան Իլոյանը, 5-րդ դասարանի սովորող

Создайте блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑